Thứ ba, 1/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 541

Danh Sách Giáo Viên

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG LONG 

NĂM HỌC 2020-2021

STT Họ và tên Giới tính  
1  Lê Thị Thanh Chi  Nữ  
2  Nguyễn Thị Ngọc Diễm  Nữ  
3 Võ Lan Chi  Nữ  
4  Trần Ngọc Đạt  Nam  
5  Nguyễn Thị Đẹp  Nữ  
6 Trần Vũ Tuyết Sương  Nữ  
7  Huỳnh Thị Điệp  Nữ  
8  Nguyễn Ngọc Điệp  Nữ  
9  Nguyễn Võ Phúc Đức  Nam  
10  Nguyễn Hoàng Giang  Nam  
11  Huỳnh Thị Ngân Hà  Nữ  
12  Võ Đông Hà  Nam  
13  Võ Hồng Hạnh  Nữ  
14  Trần Thị Thu Hằng  Nữ  
15  Đặng Thị Thu Hiền  Nữ  
16  Trần  Thị Hoà  Nữ  
17  Trần Văn Hoàng  Nam  
18  Nguyễn Tiến Hùng  Nam  
19  Nguyễn Thị Lệ Huyền  Nữ  
20  Trần Hồng Minh Huyền  Nam  
21 Bùi Thị Mỹ Hường  Nữ  
22 Đặng Thị Kim Xuyến  Nữ  
23  Nguyễn Thị Lan  Nữ  
24  Võ Thị Uyên Lan  Nữ  
25  Nguyễn Thị Ngọc Liểu  Nữ  
26  Phan Thị Ngọc Mai  Nữ  
27  Trần Thị Huỳnh Mai  Nữ  
28 Lư Quan Vinh  Nam  
29 Nguyễn Thị Cẩm Vân  Nữ  
30  Dương Thị Thanh Nhàn  Nữ  
31  Võ Thị Nhàn  Nữ  
32  Nguyễn Ánh Nhật  Nam  
33  Ngô Thị Yến Nhi  Nữ  
34  Phạm Thị Yến Nhi  Nữ  
35  Nguyễn Thị Ánh Nhựt  Nữ  
36 Nguyễn Thị Bích Vân  Nữ  
37  Nguyễn Phương PyZi  Nữ  
38  Nguyễn Văn Quan  Nam  
39  Phan Thị Mỹ Quyền  Nữ  
40  Phạm Ngọc Sĩ  Nam  
41  Lê Trung Diễm Sương  Nữ  
42  Mai Hoài Tâm  Nữ  
43 Nguyễn Thị Hoàng Yến  Nữ  
44  Nguyễn Thị Thanh  Nữ  
45  Nguyễn Thị Huỳnh Thảo  Nữ  
46  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Nữ  
47  Nguyễn Thị Hồng Thắm  Nữ  
48  Nguyễn Ngọc Minh Thư  Nữ  
49  Nguyễn Thị Hoài Trang  Nữ  
50  Phạm Thị Hoàng Trang  Nữ  
51  Huỳnh Văn Tuấn  Nam  
52  Trang Kim Vàng  Nữ  
53  Lê Kim Lệ  Nữ  
 54 Phạm Mạnh Cương  Nam  
       
       
       
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

86