Thứ ba, 1/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 418

Chi Bộ Đảng Nhà Trường

CHI BỘ ĐẢNG

Trường Tiểu Học Hưng Long

1. TRẦN ANH PHƯƠNG- Bí thư Chi bộ

2. PHAN THỊ DUNG- PBT Chi bộ

3. NGUYỄN NGỌC HOÀI- Đảng viên

4. PHẠM THỊ YẾN NHI- Đảng viên

5. HUỲNH VĂN TUẤN - Đảng viên

6. PHAN THỊ LỆ THỦY - Đảng viên

7. ĐẶNG THỊ KIM XUYẾN- Đảng viên

8. NGUYỄN THỊ HIỀN- Đảng viên

9.  VÕ THỊ NHÀN- Đảng viên

10. PHẠM MẠNH CƯƠNG - Đảng viên

11. LÊ THỊ THANH CHI - Đảng viên

12.PHAN THỊ MỸ QUYỀN  - Đảng viên

13.TRẦN THỊ HUỲNH MAI - Đảng viên

14. TRẦN VĂN HOÀNG - Đảng viên

15. TRẦN NGỌC ĐẠT - Đảng viên

16. NGUYỄN TIẾN HÙNG – Đảng Viên

17. LƯ QUAN VINH – Đảng Viên

18. ĐẶNG THỊ THU HIỀN– Đảng Viên

19. TRANG KIM VÀNG - Đảng Viên

20. NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM - Đảng Viên

21. NGUYỄN THỊ NGỌC LIỂU - Đảng Viên

22. NGUYỄN THỊ CẨM VÂN - Đảng Viên

23. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP – Đảng Viên

24. NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM – Đảng Viên

25.LÊ KIM LỆ– Đảng Viên

26.NGUYỄN ÁNH NHẬT– Đảng Viên

27.PHAN THỊ NGỌC MAI– Đảng Viên

28.DƯƠNG THANH NHÀN– Đảng Viên

29. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN-Đảng Viên

 

Tin cùng chuyên mục

163