Thứ ba, 1/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 554

Ban Giám Hiệu

   TIỂU HỌC HƯNG LONG
BAN GIÁM HIỆU


HIỆU TRƯỞNG
* Thầy  TRẦN ANH PHƯƠNG

- Sinh năm 1973

           - Năm vào ngành :1993

           - Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp cử nhân Đại học Sư Phạm - Trường Đại Học Sài Gòn

           - Trình  độ chính trị: Trung cấp chính trị.


P. HIỆU TRƯỞNG

* Thầy  NGUYỄN NGỌC HOÀI

- Sinh năm 1984
           - Năm vào ngành :2012

           - Trình độ chuyên môn: Đại học

           - Trình  độ chính trị: Trung cấp chính trị


P. HIỆU TRƯỞNG

* Cô  Phan Thị Dung

                                                                                                        - Sinh năm 1973
                                                                                                        - Năm vào ngành : 1993

                                                                                                        - Trình độ chuyên môn: Đại học 

                                                                                                       - Trình  độ chính trị:Trung cấp chính trị

Tin cùng chuyên mục

86